• FilmHUB OOST

FilmHUB GLD is nu FilmHUB OOST

FilmHUB GLD mag het vrolijke nieuws delen dat we ons werkgebied uitbreiden met Overijssel en dat we sinds 1 april FilmHUB OOST zijn. FilmHUB OOST is het knooppunt voor film- en beeldeducatie in de regio Gelderland en Overijssel. De HUB zet zich in om film- en beeldeducatie lokaal en regionaal aan te jagen, vraag en aanbod te verbinden, het bereik van bestaand aanbod te vergroten, en draagvlak, kennis en deskundigheid te delen.Gelderland en Overijssel

Gelderland en Overijssel zijn logische partners voor een regionale FilmHUB, onder andere omdat de provincies naast elkaar liggen, ze tezamen ‘het oosten’ van Nederland beslaan, beiden aan Duitsland grenzen, ze elkaars dna begrijpen en er ook bestuurlijk de wens is om (nauwer) samen te werken. 


De activiteiten, zoals gestart in 2019 in Gelderland, worden voortgezet in 2020, waarbij het bereik van de activiteiten wordt verbreed naar Overijssel. FilmHUB OOST zal succesvolle ervaringen, kennis en opgebouwde netwerken meenemen bij haar activiteiten, zodat we toewerken naar de meest optimale aanpak voor film- en beeldeducatie in landsdeel Oost.


Regionale aanpak

Voor de verspreiding van film- en beeldeducatie is een fijnmazige infrastructuur nodig, waarbij de aanbieders en aanjagers lokaal geworteld zijn. Op veel plekken ligt die structuur voor het oprapen. In grote gemeenten kunnen bijvoorbeeld de filmtheaters deze taak op zich nemen, in kleinere plaatsen kan gedacht worden aan centra voor kunsten, kulturhusen, bibliotheken en provinciale service-organisaties. De HUB heeft oog voor deze lokale en regionale infrastructuur en maakt hier optimaal gebruik van. Op deze manier wordt de kans op een structurele en duurzame verankering vergroot.


Binnenkort komt de uitgebreide versie van de infographic online met het aanbod in Gelderland én Overijssel. Hier vind je een overzicht van aanbieders en experts voor film-en beeldeducatie: filmtheaters, festivals, cultuurcentra, bibliotheken, bedrijven, platformen, vakdocenten en coördinatiepunten cultuureducatie. Houdt onze website in de gaten of bekijk alvast de infographic van Gelderland.


Film- en beeldeducatie

Film gebruiken we als paraplubegrip voor alle vormen van bewegend beeld en geluid gemaakt door mensen om te communiceren met een persoon of publiek. Het bewegende beeld is een gedeelde en levende wereldtaal. Film- en beeldtaal zie je terug in documentaires, speelfilms, animaties, series, Instastories, vlogs, videoclips, YouTube, VR, games en andere creaties waarbij de cinematografische taal wordt gebruikt om een verhaal te vertellen.


Onder filmeducatie en beeldeducatie verstaan we alle vormen van educatie waarbij film als doel of als middel wordt ingezet. Filmeducatie is doelbewust leren over, door en met film, beeldtaal en beeldcultuur. Leerlingen onderzoeken de impact van beeldverhalen op de samenleving, hoe ze zelf verhalen kunnen maken en hoe beeldverhalen kunnen worden geduid en gedeeld


Andere HUBS

Het Filmfonds heeft aan zes filmeducatiehubs subsidie toegekend voor het komende jaar. In heel Nederland gaan regionale hubs aan de slag om filmeducatie duurzaam te verankeren in het primair en voortgezet onderwijs. Andere hubs zijn:

  • Beeldung: knooppunt voor film-en beeldeducatie Zuid-Holland, penvoerder Filmhuis Den Haag

  • Filmeducatiehub ZUID: voor Limburg & Noord-Brabant, waarbij de verkenning met Zeeland in 2020 gestart wordt, penvoerder Natlab

  • Filmeducatiehub Noord-Holland, penvoerder Filmschuur

  • Filmeducatiehub Noord: voor de regio Groningen, Friesland en Drenthe, penvoerder Forum

  • Filmeducatiehub Midden: voor de regio Utrecht en Flevoland, penvoerder De Lieve Vrouwe

In verband met de corona-crisis wordt gekeken wanneer de nieuwe hubs precies starten.

MEER WETEN, VRAGEN OF OPMERKINGEN?

Wil je meer weten over een onderwerp dat in dit artikel aan bod is gekomen? Heb je vragen of opmerkingen over het artikel? Neem dan contact met ons op via filmhub@lux-nijmegen.nl of 024-3818122.

024 3818122

  • Instagram
  • Facebook
  • Grey LinkedIn Icon

Ontvang jij onze nieuwsbrief al?  Schrijf je hier in. 

©2019 by FilmHUB OOST