• Marlijn

Miniserie: FilmUP #1 (deel 1)

Op woensdag 6 november organiseerde FilmHUB Gelderland haar allereerste bijeenkomst: FilmUP#1 - Werken met & in het onderwijs. De meet-up was bedoeld voor aanbieders van film- en beeldeducatie. De focus lag op het samenbrengen van het culturele veld en het onderwijs. In deze mini-serie blikken we terug op een geslaagde dag vol interessante sprekers, inspirerende deelnemers en leerzame oefeningen. In deel 1 bespreken we de aanleiding van de bijeenkomst en delen we de bevindingen van Leraar van het Jaar 2019 Dirk Megens.


FOCUS OP HET ONDERWIJS

Sinds mei 2019 is FilmHUB GLD uit de startblokken en zijn we druk bezig alle behoeften van zowel het onderwijs als het culturele veld in kaart te brengen. We hebben de eerste maanden met veel verschillende aanbieders van film- en beeldeducatie gesproken over hun behoeften, drempels en wensen voor de toekomst. Zij zien veel potentie voor film- en beeldeducatie in de toekomst. Het onderwijs is daarentegen erg druk. De werkdruk is torenhoog en het vakkenpakket is overvol, zowel in het primair als het voortgezet onderwijs. De massale stakingen benadrukken dit nogmaals.


Tijdens FilmUP#1 wilden we aandacht besteden aan succesvolle projecten in en voorbeelden uit het onderwijs en laten zien dat film- en beeldeducatie niet ‘nog een vak erbij’ hoeft te zijn, maar dat het ook vakoverstijgend kan worden ingezet. Hoe kun je leraren daarvoor enthousiasmeren? En hoe kun je beter aansluiten bij de behoeften van scholen?


LERAAR VAN HET JAAR 2019

Wie kan ons beter vertellen hoe we in kunnen spelen op het onderwijs, dan iemand uit het onderwijs zelf? Dirk Megens - a.k.a. MeneerMegens.nl - is docent Rekenen en Economie op het ROC Nijmegen en Leraar van het jaar 2019 mbo. Met zijn rekenfilmpjes haalt hij op YouTube tussen de 20.000 en 25.000 views per week.


GEDIFFERENTIEERD LESGEVEN

Deze filmpjes gebruikt hij om zijn lessen te verrijken en om gedifferentieerd les te kunnen geven. Met zijn filmpjes spreekt hij namelijk de leerlingen aan met een sterke visueel-ruimtelijke intelligentie, die over het algemeen minder goed kunnen leren van tekst. Dit baseert hij op de Theory of Multiple Intelligences van Gardner, die suggereert dat de traditionele kijk op intelligentie - op basis van IQ - te beperkt is. In zijn theorie stelt Gardner dat er minstens acht verschillende soorten intelligenties bestaan, waaronder dus een visueel-ruimtelijke intelligentie die kan worden aangesproken met film. Scholen willen recht doen aan verschillende talenten van leerlingen en kunnen door in te spelen op meervoudige intelligenties leerlingen met een laag ‘traditioneel’ IQ laten uitblinken op andere vlakken. Wil je hier meer over weten? Lees dan deze artikelen (1, 2) over de theorie van Gardner.


FILM IN HET ONDERWIJS

Megens ziet veel mogelijkheden voor film in het onderwijs. Nu en in de toekomst zal burgerschap een belangrijke focus zijn in het onderwijs, zoals ook blijkt uit het voorstel van Curriculum.nu. In dit voorstel wordt benadrukt dat scholen zélf een invulling kunnen geven aan de vorm waarop zij burgerschap implementeren in het onderwijs. Een manier waarop scholen dat kunnen doen, is via het medium film. Via Movies that Matter of Film in de klas kunnen docenten bijvoorbeeld al makkelijk films selecteren op thema of jaarlaag en het daarbij passende lesmateriaal inzetten in de klas.


De moeilijkheid zit volgens Megens echter in het betrekken van docenten van alle vakken. Docenten werken op metaforische eilandjes, waar je als aanbieder zélf tussen moet schipperen om iedereen enthousiast te krijgen.


MEER WETEN, VRAGEN OF OPMERKINGEN?

Wil je meer weten over een onderwerp dat in dit artikel aan bod is gekomen? Heb je vragen of opmerkingen over het artikel? Of heb je tips voor sprekers, onderwerpen of werkvormen voor een volgende bijeenkomst van FilmHUB GLD? Neem dan contact met ons op via filmhub@lux-nijmegen.nl of 024-3818122.


#filmeducatie #netwerk

024 3818122

  • Instagram
  • Facebook
  • Grey LinkedIn Icon

Ontvang jij onze nieuwsbrief al?  Schrijf je hier in. 

©2019 by FilmHUB OOST